Prihláška

Nezáväzná prihláška

Uveďte úroveň znalosti jazyka

Vyplňte iba orientačne, do kurzu budete zaradený na základe vstupného testu

Osobné údaje

Priestor pre Vaše pripomienky

Po vyplnení prihlášky, Vás budeme kontaktovať, pre upresnenie ďalších informácií.

Odoslaním prihlášky udeľujete súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas dotknutej osoby je daný na dobu 2 rokov a môže byť na základe písomnej žiadosti kedykoľvek vzatý späť. Po období 2 och rokov budú osobné údaje skartované.