Prihláška

Cambridgeské certifikáty

Skúšky Cambridge ESOL sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre študentov angličtiny s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študentov vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám – prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí alebo otestovanie pokroku v angličtine. Pre iných sú skúšky Cambridge ESOL známkou dosiahnutia úspechu a v neposlednom rade odmenou.

Pre kandidátov je výhodou aj to, že skúšky Cambridge ESOL sú uznávané tisíckami vzdelávacích organizácií a zamestnávateľov po celom svete.

Naša jazyková škola je prípravným centrom pre zvládnutie týchto skúšok. V spolupráci s naším patnerom E - KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie, najväčším držiteľom jazykových licencií na Slovensku poskytujeme komplexnú prípravu na skúšky Cambridge ESOL. Celá príprava na skúšky, odovzdanie prihlášky na skúšku prebieha priamo v našej jazykovej škole Elite. Vykonanie jazykovej skúšky uskutoční komisia E-KU Inštitútu v našej škole, alebo v E-KU Inštitúte v závislosti od počtu študentov.

Ponuka prípravných kurzov a skúšok

PET — Preliminary English Test / PET For Schools

Skúška PET je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 2 roky jazykového vzdelávania a sú na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je vhodná ako motivačný nástroj pre dospievajúcich alebo ako jazyková kvalifikácia pre administratívny personál. Skúška PET for Schools je prispôsobená skúsenostiam žiakov základných škôl. Skúška PET je v SR uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny.

Prípravný kurz na skúšku PET: (Úroveň B1)

Počet vyučovacích hodín:50 hodín
Intenzita výučby:2x50 min, 2x do týždňa
Trvanie:tri mesiace
Zápis do kurzu:každý pracovný deň v našej škole, alebo cez online prihlášku
Dni výučby:pondelok-streda, alebo utorok-štvrtok
Čas výučby:prispôsobíme požiadavkám študentov
Cena kurzu:80 €/ mesiac ( kurz sa uhrádza mesačne - celý kurz trvá tri mesiace - 3x80 € = 240 €)

Cena je vrátane všetkých učebných materiálov, ktoré študent dostane ku kurzu

Cena skúšky: 101 €

Informácie o termínoch kurzov a skúšok na pobočke alebo na telefónnom čísle: 0944 612 998

PRIHLÁSIŤ SA

FCE - First Certificate in English

Certifikát je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali približne 4 - 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Úroveň B2 je celosvetovo najrozšírenejšia jazyková úroveň. Skúška je medzinárodne uznávaná a vyžadovaná v oblasti štúdia aj v praxi. Je vhodná pre študentov i pre pracujúcich a taktiež dopomohla mnohým nezamestnaným k získaniu zamestnania. Skúška FCE je v SR uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny.

Prípravný kurz na skúšku PET: (Úroveň B1)

Počet vyučovacích hodín:56 hodín
Intenzita výučby:2x50 min, 2x do týždňa
Trvanie:tri mesiace
Zápis do kurzu:každý pracovný deň v našej škole, alebo cez online prihlášku
Dni výučby:pondelok-streda, alebo utorok-štvrtok
Čas výučby:prispôsobíme požiadavkám študentov
Cena kurzu:88 €/ mesiac ( kurz sa uhrádza mesačne - celý kurz trvá tri mesiace - 3x88 € = 264 €)

Cena je vrátane všetkých učebných materiálov, ktoré študent dostane ku kurzu

Cena skúšky: 161 €

Informácie o termínoch kurzov a skúšok na pobočke alebo na telefónnom čísle: 0944 612 998

PRIHLÁSIŤ SA