Prihláška

O metóde

Po anglicky a nemecky rýchlejšie a jednoduchšie ako doteraz.

Direct method for English a Direktes Deutsch sú najnovšie efektívne metódy na výučbu jazykov, prostredníctvom ktorých komunikujete až 6x viac ako pri klasických metódach.

Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor.

Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

Hlavné výhody metód DM oproti iným metódam

Touto metódou sa odbúrava strach z rozprávania a anglicky sa učíte prirodzenou formou. Rovnako ako komunikácia aj gramatika má plnohodnotné zastúpenie. DM je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty a skúšky.

Jazykové kurzy prebiehajú v licencovaných jazykových školách, ktoré majú platnú licenciu na využívanie metódy a prešli celým tréningovým procesom. Ten zaručuje, že je štandard týchto kurzov kdekoľvek na svete rovnaký. Tieto jazykové školy sú nezávislé inštitúcie ktoré spája jedinečný a unikátny produkt.

direct

Výučbové materiály

Pre výučbu každého jazyka sa používajú profesionálne zostavené učebnice pre lektorov aj študentov. Obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch a fonetickú transkripciu slovíčok. Vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov a majú veľmi praktický a uživateľsky príjemný dizajn.

Každý študent automaticky získava CD s nahrávkami hodín a cvičení pre lepšie napredovanie.

Prostredníctvom online learningu (online výučby pre kurzy angličtiny) si študenti precvičujú vedomosti aj interaktívnou formou.

Materiály pre výučbu angličtiny

Direct method materiály zastrešujú výučbu ako všeobecnej, tak aj špecializovanej angličtiny. Kurzy, ktoré sú vedené prostredníctvom týchto materiálov sú dynamické, konverzačné a praktické.

Pre výučbu všeobecnej angličtiny sa používajú učebnice Direct method for Englsih, ktoré obsahujú 6 úrovní. Ku každej učebnici dostáva študent automaticky CD s nahrávkami hodín ako aj prístup do online zóny.

Pre výučbu kurzov nemeckého jazyka sa aplikujú materiály z edície Direktes Deutsch. Ide o materiály zostavené tak, aby dokázali študenta naučiť predovšetkým rozprávať a reagovať na nemčinu.

Ku kurzom obchodnej angličtiny sú úspešne využívané materiály Direct Business, vďaka ktorým si študenti prejdú rôzne obchodné témy v oblastiach marketingu, financií, bankovníctva a manažmentu.

Pre teenagerské kurzy je pripravená špeciálna edícia učebníc, obohatená o najviac používané výrazy dospievajúcej mládeže.

Kurzy pre pokročilých študentov sú vedené z materiálov Direct Advanced. Tieto materiály slúžia pre vedenie hodín, kde cieľom je najmä udržiavanie a zlepšovanie vysokej úrovne jazyka.

Podporný Online systém vzdelávania

Aby sa študent učil rýchlejšie, súčasťou metódy je aj integrovaný systém Online výučby. Je určený pre študentov všeobecnej angličtiny a slúži ako doplnkový online materiál ku kurzom. Obsahuje:

Spolu študent získava ďalších 100 hodín angličtiny. Online systém je zostavený v príjemnom a prehľadnom užívateľskom rozhraní.